Ajánlatkérési felhívás, Ajánlatkérési Dokumentáció, Szerződéstervezet előkészítése

Ajánlatkérési Felhívás, Ajánlatkérési Dokumentáció, Szerződéstervezet előkészítése

 

Minden építési beruházásnál az Építtető több Vállalkozó Kivitelezőtől kér be árajánlatot, és az összességében legelőnyösebb ajánlatkérővel köt Kivitelezési Szerződést. Az előkészítési munkának ebben a szakaszában abban segítjük az Építtetőket, hogy egységesen tudja kiküldeni az ajánlatkéréseket az összes lehetséges Vállalkozó kivitelezőnek. Ehhez szükség szerint Ajánlattételi Felhívást, Ajánlattételi Dokumentációt, Szerződéstervezetet kell összeállítani, és kiküldeni a Vállalkozó Kivitelezőknek. Mit is takarnak ezek a fogalmak?

Ajánlattételi Felhívás: tartalmazza a beruházás főbb paramétereit, a tömören összefoglalt műszaki tartalmat szövegesen megírva ( egyszerűsített műszaki leírás ), a beruházás helyét, a Megrendelő adatait, elérhetőségeit, Beruházás lebonyolító szervezet elérhetőségeit, a tervezett kezdési és befejezési dátumokat, különleges egyéb feltételeket, valamint a Vállalkozó Kivitelezőtől megkövetelt minimális műszaki-gazdasági-szakmai követelményeket ( pl.: referenciák, éves minimális árbevétel, szakképzett műszaki irányítói létszám összetétele, szakképzett fizikai dolgozói létszám összetétele, stb. ). Amennyiben a Vállalkozó Kivitelező ezt a pár oldalas dokumentumot elolvassa, máris látható belőle, hogy meg tud-e felelni az elvárt követelményeknek vagy sem. Amennyiben úgy dönt hogy igen, az Ajánlattételi Dokumentációban részletesen leírva megtalálja a szakszerű ajánlattételhez szükséges útmutatásokat, elkészítendő tartalmi elemeket, nyilatkozatmintákat.

Ajánlattételi Dokumentáció: részletesen kifejti az Ajánlattételi Felhívásban leírt feltételeket, útmutatást ad a hiánymentes, szakszerű ajánlat elkészítéséhez, hogy az ajánlatok egyenértékűként értékelhetők legyenek. Célja, hogy az ajánlatot készítő Vállalkozó Kivitelező minden kérdésesre választ kapjon, lehetőség szerint nyilatkozat mintákkal kiegészítve, amit csak ki kell tölteni, és aláírva be kell csatolni az ajánlatba. Tartalmazza mellékletként a Szerződéstervezetet is, melyet az ajánlat elfogadásra kerülése esetén az Építtető és a Vállalkozó Kivitelező kölcsönösen elfogadva aláír.

Szerződéstervezet: mint minden építési szerződés, így az előre elkészített Szerződéstervezet tartalmazza a szokásos polgári jogi alap adatokon, tartalmi követelményeken kívül a kivitelezés főbb paramétereit, Megrendelő jogait, kötelezettségeit, Kivitelező jogait, kötelezettségeit, garanciális, fizetés, minőségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi feltételeket, szerződést biztosító mellék kötelezettségeket is.

Az így összerakott, elkészített dokumentáció kerül átadásra, megküldésre Vállalkozó Kivitelezők részére, ami a teljes mértékű egyenértékűséget, össze hasonlíthatóságot garantálja.