Árazatlan költségvetés készítése

Árazatlan költségvetési kiírás tervek alapján

Ismerve a magyarországi építéskivitelezési vállalkozási gyakorlatot, a fővállalkozói-alvállalkozói munkamegosztási rendszereket, a műszaki előkészítés Árazatlan költségvetési kiírási feladatait már ennek a feladatmegosztási rendszernek megfelelően készítjük el. Ezt annyit jelent, hogy szakkivitelezőkre bontva készítjük el a költségvetéseket, tudva azt, hogy melyik szakkivitelező vállalkozás milyen szakmai létszámmal, gépparkkal, eszközökkel van felszerelve, milyen feladatokat tud elvállalni, elvégezni.

Ennek megfelelően külön költségvetési fejezet készül például a földmunkákra, szerkezetépítésre, tetőács és tetőfedő, bádogozási, alépítményi és lapostető szigetelési, THR homlokzatépítési, szerelt homlokzatépítési, homlokzati nyílászáró gyártói-szerelői, belső nyílászáró gyártói-szerelői, vakoló-aljzatbetonozó, festő-mázoló, hideg-melegburkoló, és egyéb munkanemek szerinti munkákra. Ennek eredményeképpen külön-külön minden munkanemre a hagyományos ÉMIR-FÉMIR, korszerűen ÖN normarendszerek szerinti elszámolási utasításoknak megfelelően készülhetnek el a költségvetési kiírások.

A költségvetéseket minden esetben TERC VIP legfrissebb normarendszerének megfelelően készítjük el, ezzel is egyszerűsítve az összehasonlíthatóságot, és az árajánlat elkészítését. Mind ezeknek az eredménye az egyszerűbb versenyeztetés, ártükrök készítése, alvállalkozói műszaki tartalmi mellékletek elkészítésének gyorsítása, hiszen nem egy kevert tételes költségvetésből kell kiválogatni az egyes szak kivitelezőhöz tartozó tételeket, hanem az egyes fejezetek már úgy tartalmazzák a tételeket, hogy azok egy-egy szakkivitelező feladatait fedik le.