Becsült érték meghatározása

Becsült érték meghatározása

Minden építési projekt kezdetén a Beruházó-építtető első kérdése a tervek elkészülte után: Mibe fog ez nekem kerülni? Természetesen jövőbe látó sámánok mi sem vagyunk, de a 2018-as piaci trendeket-gyakorlatot figyelemmel kísérjük, vannak benne tapasztalataink, és ebből megközelítően pontos következtetéseket tudunk levonni, legalábbis a szakkivitelezői alvállalkozói költségekre vonatkozóan. Tapasztalataink szerint egy adott projekt fővállalkozói árajánlata az alábbiakból áll össze:

Fővállalkozó önköltsége = közvetlen anyagköltség + anyagok szállítási, tárolási költsége + szakkivitelezői munkadíj + gépbérleti díjak + organizációs költségek ( ideiglenes víz és áram költsége, munkaterület őrzésének költsége, hulladékelszállítás költsége, munkaterület lekerítésének költsége, közterületfoglalási díjak, építési vezérgépek – toronydaru, járműdaru, építési felvonó, betontechnológiai géplánc, stb. – költségei, közműfejlesztési hozzájárulások, hatósági illetékek, stb. )

Fővállalkozó árkockázati fedezete = a piaci árverseny miatt az összes fővállalkozó igyekszik ezen költségeit minimalizálni, ennek érdekében beszállítói keretszerződéseket, vállalkozói keretszerződéseket kötnek egy-egy naptári évre, vagy hosszabb időtartamra. Ezzel is csökkentve a kockázatukat, valamint a Fővállalkozói önköltségre rakandó százalékos árkockázati fedezetet. Minél jobban le van fedve egy Fővállalkozó cég beszállítói és vállalkozói keretszerződésekkel, annál kisebb ez a százalékos árkockázati fedezet. Ezt a százalékos árkockázati fedezetet csak becsülni lehet, pontosan mi sem tudjuk megmondani.

Fővállalkozói kalkulált nyereség = Fővállalkozó önköltsége + Fővállalkozó árkockázati fedezete összegének megszorzása egy tervezett százalékos nyereségtartalommal. Ez szintén Fővállalkozó kivitelezőtől függő százalékos szám, így csak becsülhető mértékű.

Amiben közelítően pontosan tudunk kalkulálni az a Fővállalkozó önköltsége költségelem, ez nagyjából minden Fővállalkozó kivitelező cégnél hasonló tud lenni, az árkockázati fedezet és a kalkulált nyereség tartalom csak becsülhető érték tud lenni.