Beruházás

Cégünk megalapítását a közműépítésben és magasépítésben szerzett tapasztalatainkra építve határoztuk el. Figyelemmel kísérve a Magyarország Európai Uniós tagságával járó változásokat, az elmúlt 10 évben lezajlott gazdasági-műszaki fejlődéseket, valamint alapul véve a 2014/2015-től várható újabb fejlődési-fejlesztési terveket indokoltnak láttuk az E-Tanúsítunk Mérnökirodát, mint Beruházás előkészítő és lebonyolító és Műszaki ellenőrzéssel foglalkozó céget létrehozni.

A cég megalapítását a benne dolgozó szakemberek több éves, néhol több évtizedes tapasztalata ihlette, felismerve az Európai gazdaságban, így Magyarországon is lezajló műszaki-gazdasági törekvéseket.

Cégünk a kor követelményeinek megfelelően alkalmazkodik a legújabb műszaki igényekhez, figyelemmel kíséri a legfrissebb fejlesztéseket, így szolgáltatásainkat a Megrendelőink igénye szerint a lehető legköltséghatékonyabban, a magyar jogrendszernek és a magyar szabványoknak megfelelően, I. minőségi osztályban tudjuk biztosítani.

Ebből fakadóan bevezetjük, és folyamatosan fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001: 2009 minőségügyi szabályozási rendszert, mely alapján ISO rendszerű minőségtervvel dokumentáljuk az összes általunk előkészített és/vagy ellenőrzött magasépítési és mélyépítési projektet.

Kollégáink műszaki – jogi – pénzügyi ismereteit folyamatos képzésekkel tartjuk naprakészen.

Kollégáink gyakorlattal rendelkeznek mind a magántőkéből, mind az állami vagy uniós finanszírozású építési projektek előkészítésében, lebonyolításában, és ellenőrzésében is.

Munkatársaink megalakulásunk előtt, és azóta szerzett tapasztalataira alapozva hatékonyan tudunk közreműködni építési projektek pályázati előkészítésében, közbeszereztetésében, majd a megkötött vállalkozási szerződések teljesítésének I. osztályban történő megvalósulásának, és pénzügyi-műszaki dokumentumainak szakszerű, jogszerű és szabványoknak megfelelő ellenőrzésében. Az egyes építési projektek műszaki átadás-átvétellel történő lezárása után – igény szerint – figyelemmel kísérjük a projekt pénzügyi lezárását is, a támogatási szerződésben foglaltak 100%-os megvalósulásáig.

Céljaink a minket megbízó Megrendelőink érdekeinek és céljainak műszaki szempontból I. minőségi osztályban, és a lehető legköltséghatékonyabban történő megvalósítása, úgy, hogy a projekt a műszaki tartalmához, és az aktuális piaci viszonyokhoz mérten ne legyen sem alulkalkulált, sem túlkalkulált beruházási költségű.

Munkánk során folyamatosan tapasztaljuk, hogy az eddigi 2004-2013-ig megvalósult beruházások nem eléggé körültekintő előkészítésének köszönhetően a projektek megvalósításánál, és legfőképpen pénzügyi-műszaki elszámolásánál a Megrendelőnek sok esetben a tervezett beruházási költségkerethez képest többletköltsége keletkezik (Nem ritka a tervezetthez képest 20%-os többletköltség előfordulása sem) Mindez az eddigi beruházások során folyamatos – mind műszaki megvalósítási, mind pénzügyi finanszírozási – gondokat jelent a Megrendelőnek. Nem ritka az ilyen problémák miatti befejezési határidőcsúszás, vagy többletköltség sem. Munkánkkal ezeket az előre látható, és tervezhető tényezőket igyekszünk figyelembe venni a projektek tervezése során, melyet az eddigi megvalósult beruházások – a tapasztalatok szerint – nem vettek figyelembe.

Célunk továbbá, hogy a Beruházás kivitelezése folyamán

– a Megrendelő tulajdonában lévő, beruházással nem érintett területek, épületrészek folyamatos és rendeltetésszerű használata és üzemeltetése biztosított legyen

– valamint a környező épületek, és építmények használata, az adott településrész akadálymentes gyalogos és gépjármű forgalma a kivitelezés ideje alatt a lehető legkisebb mértékben, vagy lehetőség szerint egyáltalán ne legyen korlátozva.

Ehhez a beruházás minden egyes technológiai folyamatára térbeli és időbeli organizációs tervet készítünk, mely lehetővé teszi az üzemeltetés folyamatosságát biztosító intézkedések megtételét.