Előkészítés

Tervezői költségvetések készítése elkészült kiviteli tervek alapján, a kivitelezés elszámolhatóságának figyelembe vételével

Vállaljuk magas és mélyépítési tervezőirodák, generálkivitelezők, szakkivitelezők részére az általuk bonyolított projektek tervezői költségvetésének elkészítését, figyelembe véve az ágazati elszámolási szabályokat, szokásokat, úgy, ahogy nagyon kevesen csinálják Magyarországon.

Ezen belül vállaljuk:

  1. fázis: kiviteli tervek felülvizsgálata, kivitelezhetőség ellenőrzése, hibák-hiányosságok észre vételezése, megvalósíthatóság, organizációs feltételek figyelembe vételével.
  2. fázis: kiviteli tervek szak kivitelezőnként lebontott mennyiségszámítása, nyers nettó mennyiségek kimutatása, MS Excel, rendelkezésre állás esetén BIM módszerekkel
  3. fázis: tételes költségvetés kiírás elkészítése TERC VIP programrendszer mindenkori legfrissebb ÖN adatbázisából kiírva, szükség szerinti “K” és “M” tételek egyedi képzésével együtt
  4. fázis: elkészült tételes költségvetési kiírás mindenkori aktuális, a piaci trendeket követő beárazása, nagyságrendi, maximum 3 hónapig tartható költségbecslésének elkészítése. Ebben a fázisban a kivitelezési munkák nagyságrendileg helyes bekerülési költségeinek árai kerülnek megadásra, az árak nem tartalmazzák az egyes kivitelező vállalatok által kockázati tényezőként az egységárakba beépített árkockázati fedezetet, sem pedig a kivitelező vállalatok által prognosztizált nyereségtartalmat. Így ez a költség nem minősül vállalási árnak, csak költségbecslésnek. A 4. fázis minimálisan a mindenkor érvényes ágazati rezsióradíj rendelet szerinti rezsióradíjjal kerül árazásra.
  5. fázis: kivitelező vállalatok számára a 4. fejezet figyelembe vételével ár kockázati fedezettel és nyereségtartalommal is rendelkező kivitelezői árajánlat készítése a Megrendelő számára. Az 5. fázisban vizsgáljuk az adott cég rezsióradíj képzését, meghatározzuk azt a rezsióradíjat, melyet az adott cég sajátosságait is magában foglalja ( létszám, bruttó-nettó bérek, adminisztrációs költségek, gépköltségek, kopásdíj, munkába járási és szállás költségek, anyagmozgatási és szállítási költségek, egyéb organizációs költségek ), és ezzel készül el az árajánlat.
  6. fázis: kivitelezés pénzügyi nyomon követése, utókalkulációs költségvetés készítése számlák, és egyéb költségek alapján.

Alapvetően tervezőirodák részére az 1-3. fázist, kivitelezők számára a 3-6. fázist ajánljuk, de nem zárják ki egymást az egyes fázisokra való megbízások.

Beruházás lebonyolítás, költségtervezés és ellenőrzés magas- és mélyépítési projektek tekintetében

Vállaljuk a Megrendelő projektelképzeléseinek, valamint az esetlegesen rendelkezésre álló tervek ismeretében a Beruházás költséghatékonyságának vizsgálatát, projektköltségek beruházási keretösszegen belül tartását, a műszaki egyenértékűség elvén belül megajánlott tervezettől eltérő anyagok-eszközök-berendezések megfelelőségét.

Műszaki ellenőrzés – építésmenedzsment

Műszaki-építéstechnológiai kiviteli ütemtervek és hozzá kapcsolódó pénzügyi ütemtervek, organizációs berendezési tervek készítése, közreműködés a szerződéses feltételek kidolgozásában

Ezek alapján a kivitelezés nyomon követése, az ütemtervi folyamatláncból kialakult kritikus út szerinti határidő-csúszások monitoringja, előrejelzése, valós idejű kimutatás a kivitelezés készültségi állapotáról.

Az egyes készültségi állapotokhoz rendelhető pénzügyi ellenértékek megfelelőségének ellenőrzése, jogszabály szerinti teljesítésigazolások kiadása.

Felmerülő pót- és többletmunka esetén Megrendelői képviselet, az esetlegesen szükségessé váló pótmunka megrendelések műszaki tartalmának és pénzügyi ellenértékének ellenőrzése

A beépített anyagok és eszközök berendezések eltakarás előtti ellenőrzése, szükség szerinti javíttatása, és/vagy vissza bontatása, szállítólevelek és teljesítmény nyilatkozatok ellenőrzése

Organizációs terveknek és „Biztonság és egészségvédelmi tervnek” megfelelő kivitelezés technológia ellenőrzése.