Építési munkák tendereztetése, kivitelezők kiválasztása, szerződéskötés

Építési munkák tendereztetése, kivitelezők kiválasztása, szerződéskötés

Az általunk elkészített Ajánlattételi Felhívás, Ajánlattételi Dokumentáció, Szerződéstervezet ismeretében az előkészítési munka azon részét végezzük el, amely a beérkezett árajánlatok ellenőrzését, minősítését, hiánypótoltatását, értékelését és a Szerződés aláírás előkészítésének terhét veszi le az Építtető válláról. Ezen munka végeredményeképpen egy szakmailag megfelelőképpen átnézett, értékelt, hibajavíttatott, hiány pótolt, összehasonlítható döntés előkészítő dokumentációt készítünk el az Építtető részére, ismertetjük az egyes ajánlatok erősségeit, gyengeségeit, számszerűsített ár tükröt készítünk az Építtető részére, melyek eredményeképpen Építtető el tudja dönteni, melyik Vállalkozó Kivitelezővel kíván szerződést kötni. Szükség szerint megszervezzük az ár tárgyalásokat, képviseljük az Építtető érdekeit a tárgyaláson.

Elképzelhető, hogy a beérkezett árakhoz képest nem áll rendelkezésre elegendő fedezet az Építtető részéről. Ebben az esetben javaslatokat teszünk a műszakilag egyenértékű más anyaggal, technológiával, de olcsóbban történő megvalósításra, amennyiben ezzel sem érünk el eredményt, javaslatot teszünk a jogszabályoknak megfelelő, de a rendeltetés szerű használatot nem akadályozó műszaki tartalmi csökkentésekre, elhagyásokra.

A tárgyalások, módosítások, végső műszaki tartalom meghatározásának, és a végső ajánlat beérkeztének, elbírálásának befejeztével javaslatot teszünk a szerződés megkötésére az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Vállalkozó Kivitelezővel.