Kivitelezés figyelemmel kísérése, építési napló ellenőrzése, műszaki ellenőrzés

Kivitelezés figyelemmel kísérése, építési napló ellenőrzése, műszaki ellenőrzés

Amennyiben az Építési beruházás átlépett az előkészítés fázisából a megvalósítás fázisába, vagyis a Kivitelezési Szerződés aláírásra került, az Építtető képviseletét már Műszaki ellenőrzéssel kiegészítve is el tudjuk látni.

A megvalósításnak ebben a szakaszában az alábbi feladatokat látjuk el:

Építési napló megnyitása, ellenőrzése, lezárása: sajnos 2015 óta már az Építési naplót is elektronikus formában kell vezetni, így a szakszerű megnyitás, szakszerű naplóvezetés, mellékletek feltöltése, eseti bejegyzések megtétele, szakszerű napló zárás mára már egy elég bonyolult feladattá vált. Ebben több éves tapasztalattal tudjuk segíteni az Építtetőt a tárhely rendelkezésre állásától a napló lezárásáig bezárólag.

Kivitelezési dokumentációk ellenőrzése: a szakszerű kivitelezéshez rendelkezésre kell állnia a jóváhagyott engedélyes és kiviteli terveknek, szükség szerint az építési engedélynek, munkavédelmi, környezetvédelmi, minőségügyi ellenőrzési dokumentációknak, valamint folyamatosan gyűjteni kell a beépített anyagok teljesítmény nyilatkozatait, szállító leveleit, az elszállított építési-bontási hulladékok befogadói nyilatkozatait, szállító leveleit, az eltakarás előtti mintavételi és minőségellenőrzési terv felülvizsgálati naplóit, stb. Ahhoz hogy egy kivitelezés szakszerűen, jogszerűen, és jó minőségben készüljön el, ezeket a dokumentumokat ugyanúgy mint az építési naplót folyamatosan ellenőrizni, vezetni kell. Ezen dokumentumok fogják a kivitelezés műszaki átadás-átvételekor az átadási dokumentáció tartalmi elemeit adni. Menet közbeni vezetésüknek elmulasztása a műszaki átadáskor megbosszulhatja magát, így érdemes megfelelő figyelmet szentelni a kivitelezési munkák közben.

Kivitelezés műszaki ellenőrzése: a helyszíni kivitelezéskor ma már sajnos problémát okoz a szakképzett kivitezői létszám nyugat Európában való foglalkoztatása. Ennek eredményeképpen sokszor fordul elő olyan eset, hogy az adott munkafolyamatot vagy csak rész szakképesítéssel, vagy más szakképesítéssel, legrosszabb esetben szakképesítés nélkül végzik el a dolgozók. Amennyiben van valamilyen építőipari szakképesítése a dolgozónak, de nem feltétlen abból a szakmából amilyen feladatot éppen el kell végezni ( pl. festők szoktak gipszkartonozni, kőművesek burkolni, burkolók vakolni, falazni, lakatosok bádogozni, stb. ), még nem akkora baj, mint ha teljesen szakképzetlen munkaerő végzi el a feladatot. Sajnos előfordul a kivitelezés munkaterületen, hogy a dolgozónak a helyszínen kell “megtanítani” a szakmát, ahhoz, hogy az általa elvégzett munka megfeleljen legalább a minimális követelményeknek.

Építtetői szemszögből nézve ez elkeserítő lehet, viszont egy hatékony műszaki ellenőrzéssel, a pénzügyi ellenjegyzéseknél az esetlegesen minimális műszaki színvonalon elkészült munka észrevételezése, pénzügyi kompenzációja megkímélheti az Építtetőt a későbbi kellemetlenségektől, garanciális és pénzügyi problémáktól. Enélkül viszont ma komoly problémák is adódhatnak az alul vállalt teljesítések, a nem szakképzett kivitelezői állomány foglalkoztatása, vagy a nem I. osztályú teljesítések kompenzálásának elmaradása miatt. Így minden esetben javasoljuk az Építtetőknek a Műszaki ellenőrzés nem megspórolását.