Kivitelezői árajánlat készítése, előkalkulációs számítások

Kivitelezői árajánlatok készítése

Ezen előkészítői munkánál a szakkivitelezői árajánlat elkészítésében működünk közre. Sok szakkivitelezői árajánlatból áll össze egy projekt komplex, fővállalkozói ára. Építőmesteri és szakipari munkákban megfelelő jártasságot szerezve mondhatjuk hogy ( majdnem ) mindenhez ( is ) értünk, így a korábbiakban leírt Kiviteli tervek felülvizsgálata, Mennyiségszámítások, Árazatlan költségvetés készítése előkészítési feladatokon felül vállaljuk azt is, hogy a minket megbízó szakkivitelező cégekre szabva be is árazzuk akár az általunk készített, akár a kapott Árazatlan költségvetési kiírásokat is.

 Mindehhez szükségünk van a Szakkivitelező vállalkozó anyagbeszerzési szerződéseire, vagy partnereinek elérhetőségére, a foglalkoztatott szakképzett és segéd dolgozói állomány bérezési adataira, az ezeket terhelő közterhek mértékére, a székhely/telephely és a tervezett kivitelezési helyszín közötti távolságokra ( útiköltség, szállásköltség, napi ellátási díj miatt ).

Ezekből elkészíthető az ún. előkalkuláció, vagyis a szokásos anyagnormák, és kivitelezési idő normák figyelembe vételével kalkulálható tételes önköltség számítás, melyekből meghatározható az adott projektre vonatkoztatott önköltségi ár.

Mindezek figyelembe vételével a megbízóval egyeztetett módon növelhetőek az egységárak az árkockázati fedezettel, és a tervezett nyereségtartalommal százalékosan. Amennyiben ezek is ismerté váltak, elkészíthető a végleges árajánlat, mely megfelelő műszaki előkalkulációval alátámasztottan dokumentálja a vállalási árat.

Az előkalkulációs számítások oly módon készülnek el, hogy azok lehetőséget adjanak a projekt megvalósítása során a felhasználandó anyagok csomagolási egységre pontos mennyiségének meghatározására ( pl. falazóanyag raklapra számolva, habarcs zsákra vagy raklapra számolva, stb. ), ami a későbbi kivitelezés során az anyagok rendelését, azok ütemezését is nagyban meg tudja könnyíteni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előkalkulációs számítások a szakmai szabályok és normák szerinti 1. minőségi osztályban elkészítendő anyagminőségeket, várható általánosan elfogadott veszteség kálókat tartalmazzák, és feltételezik azt, hogy a kivitelezést megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező szakképzett, és több éves gyakorlattal rendelkező szakemberek végzik el.

Az előkalkulációs számítások nem tudnak kalkulálni azzal a sajnálatos ténnyel, hogy sok esetben előfordul, hogy a kivitelezési munkát nem szakképzett és gyakorlattal nem rendelkező szakemberek kellő szakmai odafigyelés nélkül, esetlegesen anyagpocséklással végzik el.

Az előkalkulációs számítások nem tudnak kalkulálni azzal sem, hogy a betervezett anyagok a kivitelezés helyszínére érkezése közben és/vagy a kivitelezés helyén való nem megfelelő tárolás, többszöri átpakolás során sérülnek, törnek, eláznak, tönkre mennek, így egy részét pótolni kell még a beépítés megkezdése előtt.