Társasházak komplex energiatakarékos felújítása

Társasházak kompex energiatakarékos felújítása

Energetikai tanúsítási feladataink során javaslatot kell tennünk az adott ingatlan oly módon történő felújítására, hogy az megfeleljen a mai kor energetikai és műszaki követelményeinek. Ilyenek leginkább a homlokzati, padlás, pince hőszigetelések, a homlokzati nyílászárók cseréi, fűtéskorszerűsítések, használati meleg víz korszerűsítések, megújuló energiával történő fejlesztések.

Energetikusi és kivitelezői oldalról vannak korábbi tapasztalataink Társasházak komplex energetikai felújításaiban is. Korábban ezeket ÚSZT-ZBR ( Új Széchenyi Terv – Zöld Beruházási Rendszer ) pályázatoknak, későbbiekben Otthon Melege Programnak keresztelték el. A Tartalma ugyanaz volt mindegyiknek egy cca. 40%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatási rendszerre lehetett pályázni. Jellemzően 60 lakás alatti és 60 lakás feletti megosztásban jelentek meg a pályázatok. Támogató szervezete újabban az NFSI ( Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Iroda ), újabban folyósító a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Tudomásunk szerint 2018. I. félévéig nem döntöttek még újabb alprogramok indításáról az Otthon Melege Programon belül, de amint megjelenik valamilyen lehetőség, azt ezen a felületen, vagy a Hírek menü pontban azonnal megjelentetjük. Érdemes látogatni a lapot, vagy a Kapcsolat űrlapon megadva az adatokat érdeklődni a részletekről, szívesen állunk Társasházak, Közös képviseletek rendelkezésére.  Jelenleg az Otthon Melege Program mellett a VEKOP ( Versenyképes Középmagyarországért Operatív Program ) nyújt lehetőséget korszerűsítési munkákra:

VEKOP pályázatok: a Közép-Magyarországi régióra kiírt pályázatok rendszere, nevéből is látható, Versenyképes Középmagyarországért Operatív Program. A pályázati konstrukcióban a közép-magyarországi régióban lévő lakó és nem lakó épületekkel lehet pályázni, jellemzően visszatérítendő kamattámogatott hitelek formájában. A támogatás ebben a konstrukcióban a kamat 0%-ában rejlik, viszont a felvett fejlesztési hiteleket vissza kell fizetni teljes mértékben. Általánosságban a projekt költségvetésének 90%-áig biztosítanak a programok hitelt, vagyis 10% önerővel kell rendelkeznie a pályázónak. A 2018-as programokból ajánljuk a pályázók figyelmébe a következőt:

  • VEKOP-5.2.1-17 Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó hitel ( https://www.palyazat.gov.hu/vekop-521-17-lakpletek-energiahatkonysgnak-s-megjul-energia-felhasznlsnak-nvelst-clz-hitel )

Ezt a konstrukciót inkább társasházak komplex felújítására találták ki, így a Társasházi Közös képviseletek figyelmébe ajánlanánk.

Ebben a feladatban a nagyságrendi volumeneket tekintve Beruházás előkészítői, Műszaki ellenőri feladatkörben tudunk és kívánunk részt venni az egyes projektekben. Korábbi munkáink során megismertük az ezen a területen jó minőségben dolgozó szakkivitelező vállalatokat, így az Építtető jobbkezeként hatékonyan tudunk részt venni a felújítási munkák Beruházás előkészítésében, egészen a Vállalkozási szerződés megkötéséig, melyről bővebben a Beruházás menü pontban olvashatnak, majd a Vállalkozási szerződés megkötését követően a Projekt műszaki ellenőrzésében, pénzügyi elszámolásában is részt tudunk venni, akár építészeti, akár gépészet, akár elektromos oldalról.

Mindezek után, hogyan is néz ki ez a gyakorlatban?

A felújítási munka minden esetben az energetikai számításokban javasolt műszaki tartalmak vizsgálatával, valamint az építtető anyagi lehetőségeinek vizsgálatával kezdődik. Legtöbb esetben részleges energetikai korszerűsítésekre kerül sor, mint pl. nyílászárók cseréje korszerű 76 mm-es 6 légkamrás PVC profilos, három rétegű argon töltetű, melegperemes, low-E bevonatos nyílászárókra, vagy homlokzatok, lábazatok, padlás vagy pincefödém utólagos hőszigetelésére polisztirol ( “Hungarocell” ), vagy kőzetgyapot hőszigetelő rendszerekkel, vagy központi fűtés kiépítésére kondenzációs gázkazánnal, vagy levegő-víz hőszivattyúval, házközponti vagy távfűtés esetében az egyes lakások fogyasztásmérőinek kiépítésére és fűtési hálózat hőleadóinak és elosztó hálózatainak szabályozására korlátozódik,  legjobb esetben mindezek összességével valósul meg.

A beruházási terv és az energetikai tanúsítványok elkészítése után összeállítjuk a pályázati dokumentációt, ami a pályázati kérelemhez szükséges. Itt elkészülnek a szükséges árazatlan és árazott becsült értéket tartalmazó költségvetések, melyek a pályázati dokumentáció részeként támogatásra benyújtásra kerül a Támogató Szervezethez. A támogatás pozitív elbírálása, és a Támogatási Szerződés aláírása után lehet nekilátni a Kivitelezési Dokumentáció, és Ajánlatkérési Felhívás, Ajánlatkérési Dokumentáció, Szerződéstervezet elkészítésének. Mind ezekről részletesen írunk a Beruházás menü ponton belül.

Amennyiben elkészültek az előző pontban  leírt dokumentumok, azokat ki lehet küldeni az arra megfelelőnek tartott Szakkivitelező Fővállalkozó cégek részére, hogy adjanak ajánlatot a kivitelezésre. Ezekben is közreműködünk a Megrendelő képviseletében.

Az Ajánlatok beérkezését követően azokat megvizsgáljuk, elbíráljuk, szükség szerint hiány pótoltatjuk a szükséges elmaradt dokumentumokat, majd döntés előkészítésre átadjuk az Építtető részére. Építtető legjobb belátása szerint eldönti, melyik Ajánlattevő céggel szeretne szerződést kötni. Amennyiben megszületett a döntés, arról írásban értesítjük az Ajánlattevő cégeket. A kiválasztott céggel előkészítjük a szerződéskötést, majd Építtető megköti a kivitelezési szerződést Fővállalkozó kivitelezővel.

A Szerződéskötés után Építtető képviselőjeként ellenőrizzük a kivitelezés szakszerűségét, megnyitjuk, ellenőrizzük, és lezárjuk az Elektronikus Építési Naplót, kiadjuk a szükséges Teljesítés igazolásokat, ellenőrizzük a Megvalósulási dokumentációt, lebonyolítjuk a Műszaki átadás-átvételi eljárást, majd részt veszünk a Projekt pénzügyi elszámolásában is.

Utóellenőrzési időszakban részt veszünk, bonyolítjuk a szükséges garanciális bejárásokat, elvégeztetjük, ellenőrizzük az esetleges hibajavításokat.

Mindezek végeztével az Építtető egy komplex szolgáltatást kapott, a Beruházási terv elkészítésétől a Garanciális bejárások lezárásáig bezárólag. Munkánkat a Magyar Mérnöki Kamara tagja és nyilvántartottjaként végezzük, megfelelő szakmai felkészültséggel, felelősség biztosítással, teljeskörű ügyintézéssel.